บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (CRANE)

เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยวรรธ 5 ถนนบางนา - ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

นางสาววนิดา ดาราฉาย

  0-2715-0000      0-2316-6637      wanida@chukai.co.th