XCMG

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

อ่านเพิ่มเติม

Crane

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

อ่านเพิ่มเติม

Construction Equipment

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

Reach Stacker

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

อ่านเพิ่มเติม

Crane

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

อ่านเพิ่มเติม

Transportation Equipment

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

อ่านเพิ่มเติม

Construction Equipment

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

บริการ

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

อ่านเพิ่มเติม

อะไหล่

Transportation machinery such as prime movers, flat bed trailers and low bed trailers. This type of machinery is mainly used to transport The Company's machinery to customer's site.

อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2561
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลดดูออนไลน์
ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ห้วข้อ :
ข้อความ :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ("CRANE")
สำนักงานใหญ่

เลขที่ 44/88 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

สำนักงานท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ

เลขที่ 14 หมู่ที่ 2 บ้านนาเกลือเหนือ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

  • 0-7582-9763
  • 0-7582-9763
ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ห้วข้อ :
ข้อความ :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด ("TCS")

เลขที่ 44/88 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ 10570

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ห้วข้อ :
ข้อความ :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด ("TCL")

195/95 หมู่ที่ 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ชื่อ :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ห้วข้อ :
ข้อความ :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ("TCR")

เลขที่ 4/2 หมู่4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ราคาหลักทรัพย์

อัพเดทล่าสุด: 20 ก.ค. 2561 16:36
ตัวย่อหุ้น

CRANE

ราคาล่าสุด

2.98 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.02 (-0.67%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

287,100