ตัวย่อหุ้น :

CRANE

ราคาล่าสุด :

2.74

เปลี่ยนแปลง (%) :

+0.02 (0.74%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :

89,900

ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น) : 2.74 / 2,600 ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น) : 2.76 / 12,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.70 - 2.84
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.26 - 4.26
วันก่อนหน้า
2.72
ราคาเปิด
2.70
ปรับปรุงเมื่อ : 17 สิงหาคม 2561 16:36

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)