ตัวย่อหุ้น :

CRANE

ราคาล่าสุด :

3.50

เปลี่ยนแปลง (%) :

+0.06 (1.74%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :

1,205,800

ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น) : 3.48 / 500 ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น) : 3.50 / 34,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.32 - 3.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.97 - 4.26
วันก่อนหน้า
3.44
ราคาเปิด
3.36
ปรับปรุงเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:39

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)